Duurzaamheid en kwaliteit

Door de gehele keten

CO2-Footprint

De CO2-uitstoot die ontstaat door ons productieproces reduceren we maximaal en hetgeen overblijft compenseren voor 100%. Met onze Fairtrade melanges maken we bovendien een extra stap door de CO2 voor de hele koffieketen te berekenen tot aan de klant. Die uitstoot reduceren we waar mogelijk en de restuitstoot compenseren we door projecten bij de koffieboeren in Ethiopië. Het resultaat is Klimaatneutrale Fairtrade koffie. Ook besparen op je CO2-uitstoot? Gebruik de berekentool.

Meerjaren afspraak energie-efficiëncy

Dat betekent niet dat er niets meer te verduurzamen valt, sterker nog: nu kunnen we ons focussen op ketenverduurzaming. Daarom hebben wij ons vrijwillig, maar niet vrijblijvend aangesloten bij het MJA, een initiatief vanuit de overheid, die erop is gericht energie effectiever en efficiënter in te zetten. Samen met 10 andere branderijen streven wij ernaar elk jaar onze CO2-uitstoot te reduceren.

 

Peeze duurzaamheid magazine