Missie en visie

Visie: kwaliteit en duurzaamheid

Al sinds honderden jaren biedt koffie in vele culturen een belangrijk belevingsmoment. Wij verwachten dat dit alleen maar sterker zal worden. Een voorwaarde hiervoor is wel dat we onze mooie wereld weten te behouden. Dat kan alleen door kwaliteit en duurzaamheid in de hele keten voorop te zetten.

Onze ambitie strekt zich daarom uit tot het verder uitbouwen van ketenduurzaamheid en het vergroten van ons marktaandeel in de segmenten horeca, bedrijven en consumenten. We willen dé autoriteit op het gebied van koffie worden en blijven behoren tot de koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Peeze is een A-label op gebied van duurzaamheid.

Zo gaan koffiebeleving en een mooie wereld hand in hand met elkaar.