Drinken koffieboeren zelf ook koffie?

Drie koffieboeren uit Peru geven antwoord…

Voorafgaand aan onze koffiereis naar Peru konden er vragen ingestuurd worden voor de boeren. Deze vragen hebben we gesteld aan drie Peruaanse koffieboeren die we gingen bezoeken (zie de foto hierboven). Deze boeren leveren aan de Cepro Yanesha Coöperatie, waar wij de groene koffiebonen van afnemen. Lees hieronder de antwoorden van Elmer Valverae, Edilberto Quispo en Maximiliano Tica:

Drinken de koffieboeren zelf koffie? En zo ja, hoe zetten of maken ze dit?

Hierop gaven de koffieboeren enthousiast antwoord: ze drinken namelijk hun eigen koffie. Dit wordt steeds meer gestimuleerd vanuit de coöperatie, zodat de boeren ook het resultaat zien en proeven van het product waar ze zo hard voor werken. Zo organiseert Cepro Yanesha een wekelijks koffie-uurtje. Daarnaast zetten de boeren hun koffie in pannetjes. Ze zetten de koffie zo sterk mogelijk en lengen deze vervolgens aan met water.

Koffieketen koffiereis

Wat doen de koffieboeren om zich te wapenen tegen klimaatverandering?

Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden, zoals extreme droogte of juist extreem veel regen in een korte periode. Bij de boeren die wij bezochten was dit laatste het geval. De boeren wapenen zich hiertegen door bomen te planten of door afvoerkanalen aan te leggen.

Als de boeren konden kiezen, zouden ze dan een ander beroep uitoefenen en waarom?

Vanwege de klimaatverandering en financiële omstandigheden is hun beroep niet aantrekkelijk, gaven de koffieboeren aan. Maar, zeiden de koffieboeren, “Don’t worry!” Ze houden van hun beroep, zouden niets anders willen en willen ook de jongere generatie enthousiast maken. Zo hebben ze vanuit de coöperatie verschillende programma’s opgesteld om het beroep aantrekkelijk te maken.

Koffiebonen drogen peru

Zijn de koffieboeren gelukkig?

De koffieboeren gaven aan dat koffie in hun bloed zit, maar als ze konden kiezen zouden ze graag wat dingen veranderen. Ze zouden bijvoorbeeld graag vaste en professionele relaties aangaan met afnemers, zodat ze zekerheid hebben dat de koffie wordt afgenomen. Ook is een eerlijk prijs erg belangrijk voor ze. Certificering en extra opslagen voor goede kwaliteit koffie helpen daarbij. Daarnaast zouden ze het liefst meer kennis vergaren om onder andere de kwaliteit te verbeteren en de productie te verhogen.

Wat zouden de koffieboeren ons mee willen geven?

Daar wisten de boeren onmiddellijk antwoord op: “Kennis van wat er allemaal gedaan moet worden in de koffieproducerende landen om uiteindelijk een kop koffie te produceren.” Daarmee hopen de boeren dat er meer begrip komt voor hun situatie en dat men uiteindelijk bereid is om vaker een eerlijke prijs te betalen voor de koffie, ook om deze toekomstbestendig te maken.

We hebben van jullie ook een vraag gekregen over hoe een dag in het leven van een koffieboer eruit ziet. Daar hebben we een aparte blog aan gewijd. Deze volgt volgende week!