Circulair, duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontelbare varianten en synoniemen hierop worden te pas en on te pas gebruikt. Het zijn inmiddels containerbegrippen geworden, die iedereen anders interpreteert en invult.  In dit blog zetten we daarom de begrippen die voor Peeze van belang zijn op een rij!

Circulaire economie
In een circulaire economie worden kringlopen gesloten en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen bij het maken van producten. Door producten zo lang mogelijk te blijven (her)gebruiken, onderhouden, repareren en te delen, kunnen we afval minimaliseren. Hierdoor hoeven we minder afval te verbranden en besparen we CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot
CO2 is een kleurloos en reukloos gas die ook wel kooldioxide wordt genoemd. Het ontstaat bij verbranding van natuurlijke brandstoffen (olie, aardgas, steenkool of hout). Bomen en planten hebben CO2 nodig om te groeien.

CO2-footprint
Een CO2-footprint zegt iets over de impact van ons consumptiegedrag op het milieu. Zo komt er bij de productie van één kopje koffie 269 gram CO2 vrij. Dit is tot en met de distributie. Het zetten ervan is hierin niet mee berekend. Kiest u voor klimaatneutrale koffie, dan wordt deze uitstoot teruggebracht tot 0 door te reduceren en compenseren bij de bron. Op deze manier kunt u eenvoudig de CO2-footprint verlagen. Bereken hier hoeveel u kunt besparen.

Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijn versteende resten van planten en dieren. Wanneer je fossiele brandstoffen verbrand, komt er energie en CO2 vrij. Hierdoor warmt de aarde op en verandert het klimaat. De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en steenkool. Deze brandstoffen kunnen maar één keer worden gebruikt en worden steeds schaarser. De oplossing moet worden gezocht in hernieuwbare grondstoffen.

Hernieuwbare grondstoffen
Dit zijn materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden en  nodig zijn voor een circulaire economie. Materialen zoals hout, tarwe, papier, suikerbiet en hennep bijvoorbeeld. Dit zijn natuurlijke grondstoffen die opnieuw aangroeien en weer ‘geoogst’ kunnen worden. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen moet in balans zijn met hernieuwbare energie. Wanneer hernieuwbare grondstoffen niet met hernieuwbare energie worden gemaakt, is het niet hernieuwbaar maar eindig.

Hernieuwbare energie
Dit is groene energie uit natuurlijke bronnen, zoals wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. Deze bronnen worden constant aangevuld.

Klimaatneutrale Fairtrade koffie
In samenwerking met Stichting Max Havelaar hebben we  klimaatneutrale Fairtrade koffie ontwikkeld. Deze koffie is biologisch, Fairtrade en klimaatneutraal gecertificeerd. Dat betekent dat de CO2-uitstoot die ontstaat in de koffieketen wordt geminimaliseerd en het restant middels Gold Standard emissierechten gecompenseerd bij de bron: de plantages in Ethiopië. Zo werken we samen aan een beter klimaat en het behoud van lekkere koffie.

Biobased
Biobased wil zeggen dat een product is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De  capsules zijn 100% biobased en zijn gemaakt van  (PLA); suikerbietresidu. De folie is 85% biobased en is gemaakt van cellulose (houtpulp) en suikerbietresidu. Beide grondstoffen hebben minder impact op het milieu dan fossiele brandstoffen.

Biologisch afbreekbaar
Dit betekent dat een product op natuurlijke wijze kan worden afgebroken door bacteriën en schimmels. Maar het zegt niets over het tijdsbestek waarin dit gebeurt.  Haren, katoen en kurk zijn biologisch, maar de afbraak hiervan duurt te lang om composteerbaar genoemd te worden. Biologisch afbreekbare verpakkingen mogen sinds juli 2019 niet meer bij het groenafval (lees meer).

Composteerbaar
Een product is composteerbaar als het binnen 12 weken voor minstens 95% afgebroken kan worden. Onze capsules zijn 100% industrieel composteerbaar. Dat betekent dat de capsules onder de juiste omstandigheden volledig composteren (binnen 12 weken bij ca. 60 graden).