Genderongelijkheid in de koffieproductie: hoe zit dat?

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, helaas is dit in de koffieproductie nog niet altijd het geval. Daar willen we aandacht voor vragen. Niet om de ene gender boven de andere te plaatsen, maar om gelijke kansen na te streven. Koffieboerinnen spelen namelijk een cruciale rol in jouw vertrouwde kopje koffie.

Wat is er precies aan de hand?

Opmerkelijk is dat op slechts 25% van de koffieplantages in de landen van oorsprong leiding wordt gegeven door vrouwen. Daarentegen bestaat 70% van de werkers op de plantages uit vrouwen. Ondanks dat er dus zowel mannen als vrouwen actief zijn op de plantages, vervullen vrouwen een andere en minder goed betaalde rol dan mannen.

Hoe zit dat?

Dat komt omdat vrouwen in de koffielanden vaak (nog) niet dezelfde kansen en rechten hebben als mannen. Zo hebben vrouwen door culturele tradities en huishoudelijke taken vaak beperkter toegang tot onderwijs. Het resultaat: vrouwen hebben minder kans op zelfontplooiing en hun inkomen is lager dan dat van mannen. Daarnaast staan eigendomstitels voor landbouwpercelen bijna altijd op naam van hun partner. Hierdoor hebben vrouwen moeilijker toegang tot leningen, afzetmarkten en productiemiddelen als zaden en water. Als laatste neemt de plattelandsvlucht zichtbaar toe. Steeds meer jongeren en mannen gaan op zoek naar een beter bestaan in nabijgelegen steden of zelfs in het buitenland. En de vrouwen… die blijven achter om het werk op de plantages uit te voeren.

Wat kan er gedaan worden?

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen verhogen het welzijnsniveau van de families in plattelandsgebieden. En als het lukt om de verschillen tussen mannen en vrouwen in de koffieproductie kleiner te maken, dan levert dit ook direct economische voordelen op. Door vrouwen betere toegang te bieden tot onderwijs, land, financiën en technologie zullen ook zij betere banen krijgen wat tot meer welvaart leidt.

Wat doen wij?

Met ons eigen onderwijsproject in Ethiopië ondersteunen we structureel 4 basisscholen. Het hoofddoel is de uitval van alle kinderen die onderwijs volgen zoveel mogelijk beperken en het onderwijsniveau te verhogen. Ook bij onze activiteiten proberen we actief gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren. Maar: we hebben nog een lange weg te gaan.

Een aantal resultaten:
– Inmiddels zitten er 4 vrouwen in het schoolbestuur, bestaat in totaal uit 17 personen
– Het schooluitval % van meisjes is verlaagd van 31%- 14% door betere sanitaire voorzieningen bij de scholen
– Er worden koffietrainingen en workshops gegeven waaraan reeds 29 vrouwen en 59 mannen hebben deelgenomen

Het onderwerp Gender Equality is specifiek opgenomen in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.