samen maken we van eerlijke koffie de norm

Maar wat is eigenlijk eerlijke koffie? De uitspraak ‘Wij betalen de boeren een eerlijke prijs’ hoor je veel wanneer het om koffie gaat. En toch leeft een aanzienlijk deel van de koffieboeren wereldwijd onder de armoedegrens. Hiermee rijst de vraag, wat is eigenlijk eerlijke koffie? En wat is een eerlijke koffieprijs?

De wereldmarkt van koffie
Eerlijk zakendoen met koffieboeren lijkt vanzelfsprekend en eenvoudig, maar helaas is niets minder waar. Om de basis van eerlijke koffie goed te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe de wereldmarkt van koffie werkt.

Lees meer over de wereldmarkt van koffie

Via deze 4 principes werkt Peeze aan eerlijke koffie

 1. Gelijkwaardig en meerjarig samenwerken met koffieboeren
 2. Tijdig vastleggen van inkoopcontracten
 3. Eerlijke prijzen betalen op weg naar leefbaar inkomen
 4. Gezamenlijk de keten verduurzamen

We leggen het je hieronder graag verder uit.

Sand Teal Leaf

Gelijkwaardige en meerjarige samenwerking

Bij Peeze weten we met wie we zaken doen. We kopen onze 100% gecertificeerde koffie dan ook in bij vaste, geselecteerde plantages en boerencoöperaties in 10 verschillende landen. Uiteenlopend van Midden- en Zuid-Amerika tot Afrika en Azië. En altijd Biologisch, Fairtrade of Rainforest Alliance gecertificeerd.

De producenten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit, duurzame bedrijfsvoering én een gedeelde visie op toekomstbestendige koffie. Deze zorgvuldige en meerjarige samenwerking geeft de boeren zekerheid van afname en biedt ons volledige traceerbaarheid, consistentie in smaak en kwaliteit én de mogelijkheid om de keten samen te verduurzamen.

 • Direct trade
 • 100% traceerbaar
 • 100% gecertificeerd Biologisch, Fairtrade en/of Rainforest Alliance

Zekerheid door vroegtijdige inkoop

Het is voor zowel Peeze als de koffieproducenten belangrijk om nieuwe inkoopcontracten op tijd vast te leggen. Dit geeft de boeren zekerheid van inkomsten en de mogelijkheid om voorfinanciering bij de bank aan te vragen. Bijvoorbeeld om plukkers in te huren voor de aankomende oogst. Ons als brander geeft het de zekerheid dat we de gewenste volumes met de gewenste kwaliteiten in huis halen.

 • Zo’n 6 maanden voorafgaand aan de oogst sluiten wij de contracten af
 • Ongeveer 12 maanden na afsluiten van het contract komt de koffie bij ons binnen

Een eerlijke koffieprijs

Als het gaat om een eerlijke koffieprijs, dan is een keurmerk niet voldoende. Een écht eerlijke koffieprijs stelt de boer in staat om een leefbaar inkomen uit zijn werk te halen. En dekt bovendien alle verborgen (milieu)kosten in de keten. Hiervoor is nog veel werk aan de winkel, maar de eerste stappen worden gezet!

Enkele feiten op een rij:

 • In 2022 betaalden we de boeren een prijs die gemiddeld 35% hoger lag dan in 2021
 • In 2022 betaalden we $820.091 meer voor onze groene koffie dan de reguliere wereldmarktprijs
 • In Honduras en Colombia hebben we onze koffie ingekocht tegen prijzen die de koffieboeren aantoonbaar in staat stelt een leefbaar inkomen te verdienen

Leefbaar inkomen voor koffieboeren

Samen werken aan ketenverduurzaming

Samen werken we met de boeren stapsgewijs toe naar structurele verduurzaming van de keten. Dit begint met een leefbaar inkomen en de true price van koffie. Daarnaast onderzoeken we de verborgen impact in onze koffieketens, zodat we projecten kunnen opzetten op de thema’s waarin verduurzaming het hardste nodig is!

Dit doen we bijvoorbeeld met een bijenproject, waarbij boeren worden opgeleid tot imker en door het produceren van honing een extra inkomstenbron ontwikkelen. Met Ouwehands Dierenpark zijn we een aanplantingsproject gestart om o.a. de biodiversiteit en het bodembeheer op de plantages te verbeteren.

Bijenproject  Aanplantingsproject

Sand Teal Leaf