Eerlijk
is een manier
van werken

Eerlijke koffie. Het is – gelukkig – een actueel thema. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Bij Peeze zien we eerlijk als een manier van werken. Of beter gezegd, een manier van gelijkwaardig ondernemerschap. Iets wat voor ons vanzelfsprekend is, maar in de koffiesector helaas niet altijd op gaat.

Wat gaat er
mis
in de koffiesector?

Het gros van de ongebrande groene koffie wordt anoniem op de wereldmarkt gekocht. Dat wil zeggen, je koopt de koffie tegen de geldende wereldmarktprijs, zonder te weten waar de bonen vandaan komen en of de boeren enigszins kunnen leven van de betaalde prijs. Hierbij is de aankoop veelal prijsgedreven en speelt kwaliteit en duurzaamheid een beperkte rol.

De wereldmarktprijs is gebaseerd op vraag en aanbod en de invloed van speculanten. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat de boer een prijs krijgt waarmee de productiekosten niet eens gedekt worden. En dan kan de uitbetaling zelfs nog lang op zich laten wachten. Resultaat is dat 44% van de kleinschalige koffieboeren onder de armoedegrens leven en weinig toekomstperspectief hebben.

Gelijkwaardig
zakendoen
is de basis

Voor Peeze is gelijkwaardige samenwerking hét uitgangspunt. Daarom kiezen wij onze partners in oorsprong zorgvuldig uit. Plantages en coöperaties met dezelfde visie op kwaliteit en duurzaamheid, waarmee we lange termijn samenwerkingen opbouwen, eerlijke prijzen betalen en – erg belangrijk voor de boeren – snel uitbetalen.

  • Zo werken we inmiddels gemiddeld 8 jaar samen met onze coöperaties en plantages
  • Betalen hen een prijs die structureel boven de reguliere wereldmarktprijs ligt
  • Betalen hen gegarandeerd binnen 48u na verscheping
  • En doen onderzoek naar het leefbaar inkomen onder koffieboeren en de verborgen impact in de koffieketen (true pricing).

Het kan altijd beter

Het mooie is, doordat we onze partners kennen en gedeelde ambities hebben, we ons samen hard kunnen maken voor échte verduurzaming van de keten. Zo doen we onderzoek naar de échte prijs van koffie, met een leefbaar inkomen voor de boeren en minimalisering van de milieu-impact. We zetten ons in voor beter onderwijs voor kinderen van koffieboeren in Ethiopië,  dragen bij  aan nieuwe inkomstenbronnen zoals honing middels een bijenproject in Peru en zorgen we voor kennisdeling om koffieboeren weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Samen maken we koffie eerlijk.