Eerlijk
is een manier
van werken

Eerlijke koffie. Het is – gelukkig – een actueel thema. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Bij Peeze zien we eerlijk als een manier van werken. Of beter gezegd, een manier van gelijkwaardig ondernemerschap. Iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar in de koffiesector helaas niet altijd op gaat.

Wat gaat er
mis
in de koffiesector?

Het gros van de ongebrande groene koffie wordt anoniem op de wereldmarkt gekocht. Dat wil zeggen, je koopt de koffie tegen de geldende wereldmarktprijs, zonder te weten waar de bonen vandaan komen en of de boeren enigszins kunnen leven van de betaalde prijs. Hierbij is de aankoop veelal prijsgedreven en speelt kwaliteit en duurzaamheid een beperkte rol.

De wereldmarktprijs van koffie wordt niet bepaald op basis van productiekosten plus marge, maar komt tot stand op de beurs in New York op basis van (het speculeren op) vraag en aanbod. Brazilië heeft hierbij als grootste en meest ontwikkelde koffieland, een bepalende rol. Wordt er een slechte oogst verwacht in Brazilië? Dan stijgt de wereldwijde marktprijs van koffie. Wordt er een goede oogst verwacht? Dan keldert de prijs tot een niveau waarmee boeren in de meeste landen hun productiekosten niet eens kunnen dekken. Resultaat is dat 44% van de kleinschalige koffieboeren onder de armoedegrens leeft en weinig toekomstperspectief heeft. Kortom, dat moet anders..

Gelijkwaardig
zakendoen
is de basis

Voor Peeze is gelijkwaardige samenwerking hét uitgangspunt. Daarom kiezen wij onze partners in oorsprong zorgvuldig uit. Plantages en coöperaties met dezelfde visie op kwaliteit en duurzaamheid, waarmee we lange termijn samenwerkingen opbouwen, eerlijke prijzen aan betalen en – erg belangrijk voor de boeren – snel uitbetalen.

  • Zo werken we inmiddels gemiddeld 8 jaar samen met onze coöperaties en plantages
  • Betalen hen een prijs die structureel boven de reguliere wereldmarktprijs ligt
  • Betalen hen gegarandeerd binnen 48u na verscheping
  • En werken toe naar een leefbaar inkomen voor koffieboeren
  • Daarnaast doen we onderzoek naar de verborgen impact in de koffieketen als onderdeel van True Pricing

Het kan altijd beter

Het mooie is, doordat we onze partners kennen en gedeelde ambities hebben, we ons samen hard kunnen maken voor échte verduurzaming van de keten. Zo doen we onderzoek naar de échte prijs van koffie, met een leefbaar inkomen voor de boeren en minimalisering van de milieu-impact. We zetten ons in voor beter onderwijs voor kinderen van koffieboeren in Ethiopië,  dragen bij  aan nieuwe inkomstenbronnen zoals honing middels een bijenproject in Peru en zorgen we voor kennisdeling om koffieboeren weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Samen maken we koffie eerlijk.