Dé dag van de koffie! Dat klinkt goed, maar wat weet jij over koffie? Genoeg wellicht én geniet je vandaag extra van een kopje. Of heb je dat al gedaan op 24 september? De dag van de koffie in Brazilië, het land waar de meeste koffiebonen worden geproduceerd (>30%). Of op 29 september, de dag waarop koffie wordt gevierd door grootverbruiker Amerika.

Welke dag je ook kiest, genieten moet je zeker doen, maar graag nodig ik je uit nog even verder te lezen.

Vandaag wordt wereldwijd ook extra aandacht gevraagd voor vrouwen in koffieproducerende landen. Niet om de ene gender boven de andere te plaatsen, maar om gelijke kansen na te streven. Koffieboerinnen spelen namelijk een cruciale rol in jouw vertrouwde kopje koffie.

Steeds meer vrouwen
Een opmerkelijke trend is dat de koffieproductie steeds meer in handen komt van vrouwen. Cijfers laten zien dat dit percentage oploopt tot 70%. Deels komt dit door de plattelandsvlucht die zichtbaar toeneemt. Steeds meer jongeren en mannen gaan op zoek naar een beter bestaan in nabijgelegen steden of zelfs in het buitenland.

Dit betekent helaas niet dat vrouwen dezelfde kansen en rechten hebben. Ze ondervinden veel belemmeringen. De eigendomstitels voor landbouwpercelen staan bijvoorbeeld bijna altijd op naam van hun partner. Daardoor hebben ze moeilijker toegang tot leningen en afzetmarkten. Ook door culturele tradities en huishoudelijke taken hebben ze vaak beperkter toegang tot onderwijs of productiemiddelen als zaden en water. Het resultaat is dat hun kansen op zelfontplooiing en hun inkomen lager zijn dan dat van hun mannelijke collega’s.

Meerdere voordelen 
Als het lukt de verschillen tussen mannen en vrouwen in deze gebieden kleiner te maken, dan levert dit direct grote economische voordelen op. Er wordt zelfs geschat dat op het moment vrouwen meer toegang krijgen tot land, financiën en technologie wereldwijd de productiviteit verhoogd kan worden met 20% -30%. Bovendien verbetert gelijke kansen het welzijnsniveau van families in plattelandsgebieden. Een hogere koffieproductie sluit aan bij de zichtbaar, toenemende vraag naar koffie in de wereld. Zodat ook jouw kopje koffie gewaarborgd blijft.

Peeze Foundation onderwijsproject
Met ons eigen onderwijsproject in Ethiopië ondersteunen we structureel 4 basisscholen. Het hoofddoel is de uitval van alle kinderen die onderwijs volgen zoveel mogelijk beperken en het onderwijsniveau te verhogen. Ook bij onze activiteiten proberen we actief gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren.

Een aantal resultaten:
– Inmiddels zitten er 4 vrouwen in het schoolbestuur, bestaat in totaal uit 17 personen
– Het schooluitval % van meisjes is verlaagd van 31%- 14% door betere sanitaire voorzieningen bij de scholen
– Er worden koffietrainingen en workshops gegeven waaraan reeds 29 vrouwen en 59 mannen hebben deelgenomen

Het onderwerp Gender Equality is specifiek opgenomen in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.