Teal Sand

Het mooie resultaat van de Climate Academy

Deze maand zetten we graag onze Fairtrade koffies in het zonnetje. Fairtrade heeft afgelopen maand namelijk een speciaal handboek voor koffieboeren in Afrika gelanceerd. Hierin staat hoe koffieboeren zich beter weerbaar kunnen maken tegen klimaatveranderingen. Dit vinden wij belangrijk, want het helpt ons bij onze missie om – naast goede koffie, die geweldig smaakt – koffie ook goed te maken. Voor jou, de boer en de planeet.

Dave Cloosterman
28 juli 2021

Samen met Fairtrade strijden we al geruime tijd tegen klimaatverandering. Dit door eigen inzet met het klimaatneutraal branden van onze koffie of onze klimaat adaptieve tuin. Maar ook door Fairtrade te ondersteunen met projecten. Zo is Fairtrade in 2017 een Climate Academy in Kenia gestart. Het doel: Koffieboeren weerbaar maken tegen klimaatverandering. Lees hier meer over de Climate Academy en Coffee to Stay.

Het resultaat van de Fairtrade Climate Academy: tevreden boeren in regio’s Kibukwo en Machakos in Kenia. En een Climate Academy Guide die ook andere koffieboeren in Afrika gaat helpen. In deze blog meer over het resultaat van deze inzet.

De start

Het programma is begonnen met trainingen en bewustwording. Allereerst over klimaatverandering en de impact die dit heeft op het land van de koffieboeren. Vele boeren zagen het landschap wel veranderen maar wisten niet waarom. De leiders van de coöperaties hebben deze trainingen gevolgd. De kennis uit deze trainingen hebben zij overdragen aan alle individuele koffieboeren. Naast de aspecten van klimaatverandering hebben ze ook geleerd om problemen bij individuele boeren te herkennen en zo (financiële) middelen van de coöperaties beter te kunnen verdelen.

Wat is er al gerealiseerd

Coöperatie leiders zijn getraind en hebben dit overgedragen aan de lokale koffieboeren. Na de Climate Academy zijn de koffieboeren aan het werk gegaan. En met goede resultaten.

  • Allereerst hebben zo’n 10.000 boeren van tien coöperaties rond Machakos en Kericho de Climate Academy gevolgd.
  • Cruciaal onderdeel van het programma is de aanpassing van landbouwmethoden aan het veranderende weer. Het klimaat nu stelt andere eisen aan de planten, zoals aan het snoeien, bemesten, irrigeren en de hoeveelheid schaduw. Er zijn zo’n honderd proefveldjes, zogenaamde ‘demonstration plots’, aangelegd om boeren voorbeelden te laten zien hoe koffieplanten nu het best behandeld kunnen worden. Hiermee zijn in elke coöperatie dertig boeren getraind om de voorlichting in het veld te kunnen voortzetten.

  • Bij boeren zijn inmiddels enkele duizenden schaduwbomen geplant en er zijn nog eens tienduizenden jonge planten onder de leden gedistribueerd. Boeren rond Machakos hebben nu zo’n 20% meer schaduwbomen op hun koffievelden staan, die de planten beschermen tegen de toenemende zon en hitte. Bovendien zorgen bomen met avocado’s en bananen ook weer voor extra inkomsten.

  • Coöperaties hebben verder watertanks geïnstalleerd om overtollig water vast te houden voor de toenemende droge perioden.
  • Meer dan 70% van de getrainde boeren rond Kericho zeggen de nieuwe teelttechnieken ook daadwerkelijk in de praktijk te hebben gebracht; rond Machakos is dat zelfs 90%. Het heeft geleid tot hogere opbrengsten per struik in Machakos, van 1,9 naar 3,2 kilogram. Bijna 45% van de boeren meldt dat de productie in 2019 gestegen is. Voor Kericho wordt een gemiddelde toename gemeld van 28%.
  • Zo’n 800 boeren of hun gezinsleden hebben trainingen gevolgd over alternatieve inkomstenbronnen. Elke coöperatie heeft kassen aangelegd om boeren vertrouwd te maken met de teelt van allerlei soorten groente en fruit. Enkele organisaties hebben tevens een broedmachine geplaatst om kippen en hun eieren te kunnen verkopen of te distribueren onder de boeren. Visteelt is een andere activiteit die sommige organisaties hebben opgepakt en in beide regio’s is een koffiebranderij geopend om de koffie op de lokale markt af te zetten.

  • Het plaatsen van nieuwe kookgelegenheden en biogasinstallaties heeft eveneens tot extra werkgelegenheid geleid en dus extra inkomsten, in het bijzonder voor vrouwen en jongeren.

Gebruik van duurzame energie

80% van de boeren gezinnen in de regio kookt hun maaltijden op hout. Dit zorgt voor ontbossing met gevolgen voor o.a. bodemerosie en regenval. In beide regio’s zijn in totaal zo’n 1300 nieuwe, zuinigere kooktoestellen geplaatst, 300 gezinnen zijn overgestapt op briketten gemaakt van koffieafval en 280 gezinnen hebben een biogasinstallatie aangelegd. Vooral vrouwen ondervinden hiervan de voordelen. Normaal hebben ze elke dag zo’n 3,5 uur nodig om hout te verzamelen en de maaltijden te bereiden. Ze besparen daar nu zo’n 40% in tijd, waardoor ze meer ruimte krijgen voor hun gezin of met extra werk wat bij kunnen verdienen. De nieuwe kookgelegenheden geven daarnaast veel minder rookontwikkeling, waar behalve de vrouwen vooral kinderen veel last van kunnen hebben. Ook is er rond Kericho bij 48 boerengezinnen een zonnepaneel geïnstalleerd, die ze gebruiken voor de radio, het opladen van mobiele telefoons en voor verlichting. Kinderen zijn nu bijvoorbeeld in staat ook ’s avonds huiswerk te maken.

De introductie van zuinigere kooktoestellen, een voorbeeld van inkomensdiversificatie en de productie van de briketten.

Climate Academy Guide

Op basis van de opgedane kennis en ervaring is de Climate Academy Guide gemaakt. Deze moet ook andere boeren in de regio en eigenlijk heel Afrika concrete handvatten geven om met klimaatverandering om te gaan en meer uit hun oogst te kunnen halen.

Iedereen kan helpen

De Climate Academy is één van de concrete redenen waarom Peeze samen met Fairtrade werkt aan een eerlijke prijs voor de boer en tegen klimaatverandering. Een eerlijke prijs is noodzakelijk voor boeren om met klimaatverandering om te kunnen gaan. Dit stelt hen in staat zich aan te passen aan de gevolgen van veranderende weersomstandigheden en te investeren in hun toekomst. Door te kiezen voor Fairtrade steun je dit proces elke keer als je een kop koffie drinkt.

Bronnen:
Blog van Fairtrade Nederland
Climate academy Guide (ENG)