Teal Sand

Op weg naar een leefbaar inkomen voor koffieboeren

Rik van Paassen
05 januari 2023

Hoewel eerlijke koffie in onze ogen veel verder gaat dan alleen een eerlijke prijs, is het element prijs cruciaal. Het is ten slotte ook de huidige prijswerking in de wereldmarkt die ervoor zorgt dat bijna de helft van de koffieboeren onder de armoedegrens leeft.

Als we koffieboeren – en daarmee ook de hele koffiesector – toekomstperspectief willen bieden, dan moeten we toewerken naar prijzen waarmee de boer daadwerkelijk een leefbaar inkomen kan genereren.

Wat is een leefbaar inkomen?
De Anker-methode heeft het over een leefbaar inkomen als de beloning die een ondernemer ontvangt voldoende is om zijn of haar gezin een fatsoenlijke levensstandaard te bieden. Elementen van een fatsoenlijke levensstandaard zijn onder meer voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding en andere essentiële behoeften, waaronder voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

 

De opbouw van de Referentieprijs voor een Leefbaar Inkomen

De Living Income Reference Price
Gekeken naar alle factoren die een leefbaar inkomen bepalen, kun je wel raden dat er veel onderzoek en data nodig is om tot een leefbaar inkomen per oorsprongsland te komen. Nog uitdagender is de vertaalslag naar de benodigde, eerlijke koffieprijs. En precies daar heeft Fairtrade een nieuwe methodiek voor ontwikkeld. Deze zogenoemde Living Income Reference Price (afgekort LIRP) geeft de prijs aan die een fulltime boer met voldoende land en een goed en duurzaam productiviteitsniveau, nodig heeft om een leefbaar inkomen te verdienen. De LIRP wordt per origin berekend en dient dus als referentieprijs.

Colombia, Indonesië en Honduras zijn de eerste 3 landen waar deze referentieprijs voor bepaald is. We zijn blij om te zien dat we in 2 van deze ketens (Colombia en Honduras) prijzen betalen die boven deze referentienorm liggen. Momenteel loopt het onderzoek voor diverse andere origins, waaronder Peru. Deze data helpt ons als Peeze bepalen of de structureel hogere prijzen die wij aan de koffieboeren betalen, hen ook daadwerkelijk in staat stelt om een leefbaar inkomen te verdienen. Anderzijds kunnen we aan de hand van deze data de boeren helpen om alternatieve bronnen van inkomsten aan te boren, zoals we doen met ons bijenproject in Peru.

Het kan altijd beter
Het blijkt dus dat er nog wel wat data nodig is om te bepalen welke prijs een eerlijke koffieprijs is. En zelfs dan blijft een leefbaar inkomen nog maar het minimale om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen..

Welke eerlijke koffiekeuzes kun jij vandaag de dag maken?
Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, kun jij vandaag de dag al bewuste keuzes maken op weg naar eerlijke koffie. Is bijvoorbeeld bekend en/of traceerbaar waar de koffie vandaan komt? Draagt de koffie een keurmerk die een duurzame basis garandeert? En werkt de leverancier aantoonbaar toe naar eerlijke prijzen en leefbare inkomens voor de boeren? Zo ja, dan smaakt de koffie gelijk een stuk beter!