Teal Sand

Unigarant’s overstap naar herbruikbare verpakkingen

Verzekeringsmaatschappij Unigarant is als klant van Peeze betrokken geweest tijdens de pilotfase van de herbruikbare verpakking. Nu onze herbruikbare verpakking officieel is geintroduceerd, zijn zij één van de eerste die overstappen. We vroegen Duurzaamheidsmanager Guido Evertz van Unigarant naar zijn ervaringen met deze nieuwe verpakking en hoe deze overstap in de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van Unigarant past.

Veronie Jansen
24 april 2024
Overhandiging herbruikbare verpakking Unigarant

Hoe heeft Unigarant de pilotfase destijds ervaren?

“Voor de cateraar en Unigarant is dit weer een mooie stap naar een duurzamere koffievoorziening. We hebben de pilotfase breed gecommuniceerd richting onze medewerkers om ze te betrekken bij het concept. Uiteindelijk hebben we veel positieve reacties gekregen op het artikel op ons intranet!”

Wat heeft Unigarant aangemoedigd om over te stappen op herbruikbare koffieverpakkingen?

“In 2050 willen we volledig circulair zijn en netto nul emissie uitstoten. Plasticverbruik is een groot probleem voor CO2 uitstoot en vervuiling in het milieu. Dat betekent dat we er alles aan doen om plasticverbruik te reduceren. Het gebruik van de herbruikbare koffieverpakkingen sluit hier naadloos op aan. We zijn dan ook blij met het initiatief vanuit Peeze en we haken hier met trots op aan!”

Welke voordelen ziet Unigarant in het gebruik van herbruikbare verpakkingen ten opzichte van traditionele, wegwerpverpakkingen?

“Het recyclen van plastic verpakkingen vergt inzet op het gebied van mankracht, logistiek en energie. Daarnaast veroorzaakt dit proces extra CO2-uitstoot. Bovendien kan plastic dat niet wordt gerecycled, terechtkomen in de natuur, met schadelijke gevolgen voor zowel flora als fauna. Het gebruik van herbruikbare verpakkingen kan deze problemen helpen voorkomen en zal op termijn ook voor aanzienlijk mileuvoordeel zorgen.”

Welk advies zou Unigarant willen geven aan bedrijven die overwegen over te stappen op de herbruikbare koffieverpakking?

“Vooral gewoon direct doen. Het zal in het begin even wennen zijn en misschien wat extra inspanning vergen, maar uiteindelijk doen we dit voor onze leefomgeving. Sinds 1 april hebben we in Nederland als samenleving al meer vervuiling veroorzaakt dan het milieu aankan. De urgentie om er samen alles aan te doen om onze leefomgeving te ontlasten, is hiermee wat ons betreft al wel duidelijk.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in de herbruikbare verpakking en hoe we samen toewerken naar een afvalvrije koffievoorziening?

Lees meer

Sand Teal Leaf
Unigarant's stapt over op herbruikbare koffieverpakkingen