Filosofie van de Peeze Foundation

De Peeze Foundation is in 2010 opgericht door Koffiebranderij Peeze met als doel om zowel welvaart als kennis te delen met kansarme mensen die het goed kunnen gebruiken. De Peeze Foundation gaat hierbij uit van de eigen kracht en creativiteit van de mens. De projecten die de foundation ondersteunt hebben daarom vooral te maken met het stimuleren van zelfredzaamheid zodat dit op de langere termijn veranderingen kan veroorzaken.

“Het delen van kennis en mooie ervaringen past bij onze filosofie, onze kijk op deze wereld. De wereld draait namelijk om zoveel meer dan alleen geld. Kennis en ervaring staan wat ons betreft aan de basis van een succesvolle toekomst van ieder mens, waar ook ter wereld. Daarom leveren we graag een bijdrage aan projecten zowel dichtbij als ver weg in Ethiopië, Peru en Sri Lanka. De Peeze Foundation heeft de intentie om alle projecten voor meerdere jaren te steunen, zolang nodig is.”

Door het drinken van Peeze koffie en thee draag je direct bij aan de projecten van de Peeze Foundation.

Hoofdprojecten van de Peeze Foundation

Beleid van de Peeze Foundation

Hoofdactiviteiten

Onze kernwoorden: 3 landen, persoonlijk verbinding , samenwerking voor de lange termijn

  • We hebben ons gekoppeld aan 3 landen, waarmee we een langdurige verbinding aangaan: Ethiopië, Sri Lanka en Peru.
  • We brengen in kaart wat de behoeftes van deze koffie of theeplantages zijn, waar wij onze producten vandaan halen, zodat wij hier met vervolg projecten op in kunnen spelen.
  • Een persoonlijke verbinding creëren we door thee- en koffiereizen te organiseren. Dit vinden wij essentieel om een langdurige verbintenissen aan te gaan.
  • Tijdens deze reizen willen we iets te brengen (kennis, hulp, middelen e.d.) en te halen (kennis, ervaring e.d.).
  • Meerdere kleine projecten: Alle medewerkers kunnen gedurende het hele jaar projectaanvragen indienen voor de Peeze Foundation.

Inkomstenbronnen

  • Het vermogen van de Peeze Foundation wordt geheel zelfstandig door koffiebranderij Peeze opgebouwd.
  • Een vast percentage van het Bruto Bedrijfsresultaat wordt elk jaar afgedragen aan de foundation.
  • Alternatieve inkomstenbronnen: inkomsten door lezingen te geven, sponsoring en giften.
  • Er worden activiteiten voor de Peeze Foundation georganiseerd; de opbrengst wordt gebruikt voor een nog nader te kiezen project en/of koffiereis.
  • De geldstromen worden gecontroleerd door GRIP accountants en adviseurs.

Het bestuur van de Peeze Foundation wordt gevormd door : Myriam Lufting, Janneke Neutelings en Timmo Terpstra.

 Kennis brengen en halen in oorsprong

Norwood Estate
Sri Lanka 2016

Los Chilchos
Peru 2015

Fero coöperatie
Ethiopië 2014

De stichting Peeze Foundation is in 2010 opgericht met als doel de leef- en arbeidsomstandigheden van de boeren in landen van oorsprong te verbeteren. Van elk kopje Peeze koffie dat u drinkt, gaat er een deel van de winst naar de Peeze Foundation.

Stichting Peeze Foundation
IBAN: NL 37 TRIO 0198312865
BIC: TRIO NL 2U

Onze jaarverslagen:

Jaarverslagen 2013-2019 (PDF-bestand)
Jaarverslag 2020 (PDF-bestand)