Filosofie
Peeze 
Foundation

Het delen van kennis en mooie ervaringen past bij onze filosofie. De wereld draait namelijk om zoveel meer dan alleen winst maken. Kennis en ervaring staan wat ons betreft aan de basis van een succesvolle toekomst van ieder mens, waar ook ter wereld. Daarom leveren we graag een bijdrage aan projecten zowel dichtbij als ver weg in Ethiopië, Peru en Sri Lanka. De Peeze Foundation heeft de intentie om alle projecten voor meerdere jaren te steunen.

 

 

Beleid Peeze
Foundation

De kernwoorden van de foundation zijn persoonlijke verbinding en samenwerking voor de lange termijn. Van de gebieden die we ondersteunen brengen we in kaart wat de behoeftes van deze koffie of theeplantages zijn, zodat wij hier ook met vervolgprojecten op in kunnen spelen.
Een persoonlijke verbinding creëren we door thee- en koffiereizen met collega’s te organiseren. Dit vinden wij essentieel om een langdurige verbintenissen aan te gaan. Tijdens deze reizen willen we iets brengen (kennis, hulp, middelen) en halen (kennis en ervaring). Daarnaast kunnen alle collega’s gedurende het hele jaar projectaanvragen indienen voor de Peeze Foundation.

Inkomsten
bronnen

Het vermogen van de Peeze Foundation wordt geheel zelfstandig door koffiebranderij Peeze opgebouwd. Een vast percentage van het Bruto Bedrijfsresultaat wordt elk jaar afgedragen aan de foundation. Alternatieve inkomstenbronnen zijn lezingen, sponsoring en giften. De geldstromen worden gecontroleerd door GRIP accountants en adviseurs.

Teal White White Leaf

Het bestuur van de Peeze Foundation wordt gevormd door :

  • Rik van Paassen – Voorzitter
  • Janneke Neutelings – Secretaris
  • Christel Jacobi – Penningmeester
  • Myriam Lufting – Bestuurslid

Stichting Peeze Foundation
IBAN: NL 37 TRIO 0198312865
BIC: TRIO NL 2U

Onze jaarverslagen:
Jaarverslagen 2013-2019
Jaarverslag 2020