Filosofie
Peeze 
Foundation

Wij geloven dat we stapje voor stapje de (koffie)wereld een beetje mooier, eerlijker en toekomstbestendiger kunnen maken. Dit doen we binnen de bedrijfsvoering van Peeze zelf, maar ook terug in de keten. Via de Peeze Foundation richten we ons op structurele verduurzaming en maatschappelijke ontwikkeling van koffie- en theeketens in de landen van oorsprong. Samen maken we de wereld mooier, kopje voor kopje.

Bekijk onze projecten

Beleid Peeze
Foundation

De stichting zet zich in voor het structureel verduurzamen van de koffie- en theeketens in de landen van oorsprong. Daarnaast ondersteunt de stichting maatschappelijke projecten om bij te dragen aan een inclusieve samenleving in zowel de koffie- en theelanden als Nederland. Dit doen we door het opzetten en/of ondersteunen van meerjarige projecten in bovengenoemde landen en het steunen van organisaties die voor vergelijkbare doelen opkomen.

Persoonlijke verbinding en samenwerking voor de lange termijn vormen 2 belangrijke uitgangspunten. In de landen van oorsprong brengen we in kaart wat de behoeftes en uitdagingen rondom duurzaamheid zijn, zodat wij hier met passende project verbetering in kunnen aanbrengen. Een persoonlijke verbinding creëren we door thee- en koffiereizen met collega’s te organiseren. Dit vinden wij essentieel om een langdurige verbintenissen aan te gaan. Tijdens deze reizen willen we iets brengen (kennis, hulp, middelen) en halen (kennis en ervaring). Daarnaast kunnen alle collega’s gedurende het hele jaar projectaanvragen indienen voor de Peeze Foundation.

Het bestuur van de Peeze Foundation wordt gevormd door :

  • Rik van Paassen – Voorzitter
  • Janneke Neutelings – Secretaris
  • Christel Jacobi – Penningmeester
  • Myriam Lufting – Bestuurslid

Stichting Peeze Foundation
IBAN: NL 37 TRIO 0198312865
BIC: TRIO NL 2U
RSIN: 822687550

Onze jaarverslagen:
Jaarverslagen 2013-2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Er wordt geen beloningsbeleid gehanteerd binnen de foundation, de werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.