Peeze op weg naar een Circulaire Economie

koffie voor horeca

Het is tijd voor economische verandering. Er zijn genoeg waarschuwingssignalen: grondstoffen raken op en het klimaat verandert. Dit zien we ook bij onze kleine koffieboeren die soms wel tot wel 60% minder koffie-oogst hebben dan de jaren daarvoor door veranderende weersomstandigheden. Het is echter niet meer een ver -van -mijn -bed -show. De vraagstukken rondom energie, milieu, klimaat en grondstoffen gaan ons allemaal aan.

Het streven naar een Circulaire Economie volgt op het pad dat Peeze eigenlijk al jaren bewandelt: verduurzaming van verpakkingen, transport,  productie en producten. Het maken van verbindingen en het delen van kennis met elkaar vormen hierbij de sleutel.

Onze Circulaire Economie Case

titel-kronkel

In de Circulaire Economie bestaat geen afval en worden producten en materialen in een kringloop telkens gebruikt. Het is een hele operatie om onze lineaire manier van werken en denken om te buigen naar een circulaire en dat zal dan ook met stapjes gaan gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat u het niet alleen kunt, u heeft alle ketenschakels nodig en zult vergaand moeten samenwerken om tot een circulaire keten te komen. Wij zijn bezig met twee kringlopen: zie ook onderstaand figuur.

Een biologische kringloop (groen):
Onze koffie is van zichzelf een circulair product in de biologische kringloop met een restproduct dat terugvloeit in de natuur. Het verpakkingsmateriaal nog niet helemaal, we zijn gestart met biobased folie en hebben onlangs onze eerste composteerbare koffiefolie gelanceerd. Onze koffiecups zijn al 100% circulair.

Een technische kringloop (blauw):
De product(onderdelen) worden zo ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt, dat ze hun economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het verduurzamen van koffiemachines is een actueel vraagstuk dat we met onze partners aan het ontwikkelen zijn. Van bezit naar gebruik. Dit vraagt echter om een nieuw circulair verdienmodel alsook goede recyclingsystemen.


Afbeelding uit boek: Eén zwaluw voorspelt veel goeds

Onze pijlers in duurzaamheid

titel-kronkel

Duurzaam ondernemen blijft continu in ontwikkeling. Wij onderscheiden 4 focus gebieden

Circulaire bedrijfsvoering

Circulaire economie is een zeer actueel thema binnen onze bedrijfsvoering.

> lees meer

Energieneutraal (plus)

100% groene stroom en klimaatneutraal ondernemen.

> lees meer

Waardeketen

Streven naar een eerlijkere verdeling in de koffie en theeketen.

> lees meer

Impact in oorsprong

Met de Peeze Foundation voeren we structurele projecten uit.

> lees meer

Peeze Magazine

In ons magazine leest u alles over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van koffie & thee. Laat u inspireren!

> download magazine