Duurzame
toekomst

Los Chilchos

Los Chilchos ligt in Peru op zo´n 42 km ten oosten van Leymebamba en is alleen te voet of te paard/ezel bereikbaar. Om er te komen wordt een bergrug van 3.500 m overgestoken. Zelfs lokale bewoners doen gemiddeld zo’n 10 uur over de tocht. In het Los Chilchos gebied wonen zo’n 100 families langs de rivier. Elektriciteit is er niet, maar wel een kleine school en een medische post. Het Los Chilchos gebied is een één van de laatste plekken ter wereld waar nog een gezonde groep geelstaartwolapen leeft. De lokale bevolking leefde voornamelijk van veeteelt en landbouw, waardoor het leefgebied van deze geelstaartwolapen dreigde uit te sterven. Ook de jaguars en brilberen kregen steeds minder ruimte om te leven.

Koffieteelt brengt de vallei in balans

En zo is er een hele mooie samenwerking tussen het Apenheul Natuurbehoudfonds, de lokale bevolking en Peeze ontstaan. De lokale boeren zijn voorzien van de nodige kennis en expertise, zodat zij de veeteelt konden vervangen door de koffieteelt. Ook is er een koffie verwerkingsinstallatie geplaatst. Dit bood de boeren de mogelijkheid te voorzien in hun eigen levensonderhoud, zonder hun omgeving te schaden.  Door koffiebonen te verkopen beschermen zij het gebied van de geelstaartwolapen. En zo is de specialty koffie Lazy Monkey ontstaan. Dit project is voor de koffieboeren en de geelstaartwolapen van groot belang.

De  volgende projecten zijn inmiddels gerealiseerd:

  • Nieuwe generator
  • Uitbreiding benodigde infrastructuur
  • Zinkput gebouwd om het water te zuiveren
  • Verbetering fermentatiebekkens
  • Mobiele droogtunnels voor de koffiebonen

Educatie
Programma’s

Via educatieve programma´s wordt de inwoners geleerd hoe belangrijk de biodiversiteit is voor Los Chilchos. Ook het belang van water wordt hen uitgelegd en in welke mate dit bijdraagt aan het ecosysteem en hun economie. Dit programma bereikt honderden inwoners en is een continue proces. Via het koffieproject zijn steeds meer financiële middelen beschikbaar om voedsel te kopen en te verbouwen. In 2020 is dit project voor de Peeze Foundation afgerond.