Teal Sand

United Economy – Onderling zaken doen met circulair geld

Geld is zijn oorspronkelijke functie als ruilmiddel aan het verliezen. Voordat er geld bestond, dreven we handel door producten en diensten onderling te ruilen. Geld wordt namelijk veel meer als speculatiemiddel gebruikt dan als ruilmiddel. Inmiddels zit zelfs meer dan 95% van de mondiale geldhoeveelheid in de speculatieve markten. Als je geld hebt, kun je geld maken/verdienen door te beleggen, speculeren of door het ontvangen van rentes. Dit heeft ertoe geleid dat er te weinig geld is op plekken daar waar het hard nodig is en te veel waar er al een overschot is.

Dave Cloosterman
19 juni 2017

Circulair geld is een zuiver ruilmiddel

Circulair geld werkt anders. Het maakt van geld weer een zuiver ruilmiddel. Dat doe je door geld direct te relateren aan zaken van echte waarde: goederen en diensten. En door geld niet te verstrekken in de vorm van rentedragende leningen (zoals dat met de euro gebeurt) maar als rentevrije onderlinge kredieten. Dat is ook de gedachte achter Uniteds.

Hoe werken Uniteds precies?

Koffiebranderij Peeze is aangesloten bij United Economy. Dit is een landelijk bedrijvennetwerk van duurzame koplopers, MKB-bedrijven, organisaties en zelfstandige professionals, die samen bouwen aan een stabiele en evenwichtige economie en maatschappij. In dit netwerk betalen bedrijven onderling met Uniteds. Dit is circulerend geld dat rond blijft gaan binnen de United Economy en staat los van speculatieve markten. Het betaalmiddel United is qua rekeneenheid gelijk aan de euro. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht en er wordt een dienst of product als tegenprestatie geleverd. Onderling is afgesproken om korte betaaltermijnen te hanteren.

1 United = 1 Euro

In de United Economy geldt geen rente. Speculatie is met Uniteds niet mogelijk: je kunt er alleen echte goederen en diensten mee aanschaffen. Daardoor versterken we elkaar in de United Economy! Bekijk voor meer informatie en de huidige deelnemers de website United Economy.

Meer informatie?

  1. Blogbericht: In 3 stappen aan de slag met Circulaire Economie
  2. Blogbericht partner Triodos : 8 vragen over circulair geld.
  3. Achtergrond informatie in deze video